13 Ekim 2012 Cumartesi

Fizik Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları

Prof.Dr. Behram KURŞUNOĞLU(Trabzon,Çaykara,1922-Miami,Florida 25 Ekim 2003)

 ''Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden.''

  Trabzon Çaykara Soğanlı köyü 1922 doğumlu olan Prof.Kurşunoğlu ''Genelleştirilmiş İzafiyet Teorisi'' adıyla ortaya atmış ve bu teorisiyle bilim dünyasında adından söz etmiştir.

   Prof. Dr. Behram KUŞUNOĞLU, Ankara Üniversitesindeki eğitimini tamamladıktan sonra, ABD'ye yerleşmiş ve eğitimine burada devam etmiştir.Miami Üniversitesi Teorik Fizik Araştırma Merkezini ve Global
Foundation adlı enstitüyü kuran kuran Prof. Dr. Behram KURŞUNOĞLU, Kuantum Fiziği konusunda yağtığı araştırmalarda özellikle ''Genelleştirilmiş İzafiyet Teorisini'' ortaya atan kişi olarak bütün dünyaca tanınıyordu.Prof. Dr. Behram KURŞUNOĞLU, birçok tanınmış bilim adamının yetişmesini sağlamıştır.

  Prof. Dr. Behram KURŞUNOĞLU, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun Kurucu üyesi olup 1950'li yıllarda Atom Enerjisi alanında çalışmalarını Türkiye'de sürdürmüştür.Aynı zamanda Genel Kurmay Başkanlığına danışmanlık yapmış,bir dönem Birleşmiş Milletler Bilim Komisyonunda çalışmıştır.
  Atom bombasının babası sayılan Oppenheimer ve hidrojen bombasını bulan Edwvard Teller ve yaşayan en büyük fizikçi Dirac, KURŞUNOĞLU'nun en yakın arkadaşları arasında yer alıyordu.Daha gençliğindeyken günlü fizikçi Einstein'le irtibata geçti.Cambridge Üniversitesinde doktorasını yaparken Einstein'le ilmi konular ve çeşitli teoriler üzerinde mektuplaştı.Uzun uzun fikir alışverişinde bulundu.1953 yılında araştırmalar yapmak üzere Amerika'ya Cornell Üniversitesine gitti.Einstein'in daveti üzerine evine gitti.Orada Einstein'le aralıksız 4 saat görüştü.O anda Kurşunoğlu 31,Einstein'de  74 yaşlarındaydı.

  Bu görüşmeler esnasında Prof.Kurşunoğlu yeni teorisini ortaya attı.Einstein'in teorisine karşılık kendi teorisinin doğruluğunu savundu.Einstein derin bir düşünceden sonra:
''İkimizden biri muhtelemen doğru.Senin teorin benimkinden daha kapsamlı.Fakat zaman gösterecek.''

  Kurşunoğlu,2003 yılında vereceği bir konferanstan kısa bir süre önce kalp krizinden vefat etmiştir.


Einstein ile birlikde çekildikleri bir fotoğraf karesi.


Isaac Newton(1642-1727)

 Isaac Newtın,4 Ocak 1642'de bir İngiliz çifçi ailesinin çocuğu olarak Woolshrope,Lincolnshire'da dünyaya geldi.Babası, Newton doğmadan üç ay önce ölmüştü.
  
 Isaac Newton, çocukluğunda yaşıtları gibi dinç, canlı ve hareketli değildi.Bu nedenle arkadaşlarının oynadığı oyunların bir çoğuna katılmazdı.Arkadaşlarıyla eğlenmek yerine, eğlencesini ve oyuncaklarını kendisi tasarlıyordu.Geceleri köylüleri korkutmak için yaptığı kandilli uçurtmalar, zamanının büyük bir kısmını ayırarak yaptığı su çarkları ve güneş saatleri onun zekasının ne denli gelişmiş olduğunun işaretiydi.

  İlköğrenimini yöredeki okullarda tamamladı.Dayısı William,Newton'un zekasını farkeden ilk kişiydi.O sıralar annesi, ikinci kocasının da ölümü üzerine Woolshrope'a geri dönmüştü.Annesinin kasabaya dönmesi üzerine, Newton annesi ile birlikte yaşamaya başladı.Annesi, Isaac'i babasından kalan çiftliği yönetmedi için yanından ayırmak istemiyordu.Fakat dayısı William, annesini Newton'u üniversiteye göndermeye razı etti.Bunun üzerine Newton, 1661'de Cambridge'deki Trinity College'a girdi.

  Newton'un matematik öğretmeni Isaac Barrow hem ilahiyatçı hem de meşhur matematikçiydi.Matematik öğrencisinin kendisinden çok ilerde olduğunun farkındaydı.Barrow, geometri derslerinde kendine özgü yöntemlerle, alanları hesaplatmak, eğrilere üzerindeki noktalardan teğet çizmek için yollar gösteriyordu.Bu dersler Newton'u diferansiyel ve integral hesabı bulmaya ve bu sahada çalışmaya yönelten ilk adımlar oldu.

  Newton, Cambridge Üniversitesinde gitmeden önce Rece Descartes analitik geometriyi, Johannes Kepler kendi adıyla anılan üç kanundan ikisini bulmuştu.Bu gelişmeler Isaac Newton için temel oluşturmuştu.

  Newton yağtığı araştırma ve deneyler sonucu kendi adıyla anılan ''Hareket Kanunları'' nı bulmasına karşın, yayınlamaj için uzun yıllar beklemişti.Aynı şekilde ''Yerçekimi Genel Kanunu'' nu da yaynlamak için yirmi yıl kadar bekledi.Bu kanunların yyayınlanmasının bu denli uzun zaman almasının tek bir sebebi vardı.Bu da Newton'un tenkit edilmeye tahammülü olmayan bir karaktere sahib olmasından başka birşey değildi.Çalışmalarına  bir itiraz gelcek diye hep huzursuzluk duyardı.
Newton'un en önemli buluşları diferansiyel ve integral hesaptı.Isaac Newton'u tarihin en büyük üç matematikçisinden biri yapan da bunlarada.Bu kavramlar neticesinde çok büyük kolaylıklar elde edildi.Büyük bir fizikçi olan P.Berkeley bu kavramlar için sonraları şöyle dedi:
Diferansiyel ve integral hhesap her kapıyı açar.Bu öyle bir anahtardır ki onun sayesinde modern matematikçiler, geometrinin ve sonuç olarak doğanın sırlarını keşfeder.
  Newton'un bu buluşları yaptığı yıllarda Gottfried Wilhelm Leibnitz de aynı kavramlar üstüne çalışıyordu.Leibnitz ve Newton buluşları yardımlaşarak geliştirmeye başladılar.Birbirlerinin niteliklerini çok iyi biliyor ve takdir ediyor olmaları çalıışmalarına hız kattı.
  Newton, tarihteki diğer bilim adamlarına kıyasla farklı bir hayat yaşadı.Birçok bilim adamının hayatı zorluk ve sıkıntılarla geçmesine karşın, Newton uzun yıllar boyunca rahat ve mutlu bir yaşam sürdü ve yaptıkları yaşadığı dönemde de takdir gördü. Isaac Newton 20 Mart 1727'de, 85 yaşında vefat etmiştir.Albert Einstein (14 Mart 1879-18 Nisan 1955)

  20. yüzyılın en önemli kurumsal fizikçisi olarak nitelenen Albert Einstein, Görelik kuramını (diğer adları ile İzafiyet Teorisi ya da Rölativite Kuramı) geliştirmiştir, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştır.Kurumsal fiziğe katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülünü' ne layık görülmüştür.
  Einstein 1879 yılında Güney Almanya' nın Ulm kentinde dünyaya geldi.Babası küçük bir elektrokimya fabrikasının sahibi; annesi ise,  klasik müziğe meraklı, eğitimli bir ev hanımıydı.Konuşmaya geç başlaması ve içine kapanık bir çocuk olması, ailesini tedirginliğine düşürmüşse de, sonraki yıllarda bu korkuların gereksizliği anlaşılacaktı.Giderek meraklı, hayal gücü zengin bir çocuk olarak büyüyordu.
   Okulu hiçbir zaman sevemedi.Geçerkende genç Einstein'ın ileride ortaya çıkacak dehasının temelleri, kendisinin de sonradan belirttiği gibi okulda değil başka yerlerde atılmıştı:'' Çocukluğumda yaşadığım iki önemli olayı unutamam.Biri, beş yaşında iken amcamın armağını pusulada bulduğum gizem; diğeri on iki yaşındayken tanıştığım Öklid geometrisi.Gençliğinde bu geometrinin büyüsüne kapılmayan bir kimsenin , ileride kurumsal bilimde parlak bir atılım yapabileceği hiç beklenmemelidir!''
  Lise öğrenimini 1894'de İsviçere'de tamamladı ve 1896'da Zürih Politeknik End. girdi.Einstein,Sırp asıllı Mileva Maric adlı bir fizik öğrencisi ile evli.Mileva,Einstein'nın 1905'de çıkardığı araştırmanın matematik hesaplarında yardımcı olmuştur.
  1955'de hayata gözlerini yumana kadar bilim dünyasına çok şey kattı.1916'da yayımladığı ''genel körelilik kuramı'', 1921'de ''fotoelektrik etki ve kuramsal fizik'' alanında çalışmalarıyla aldığı Nobel fizik ödülü, dahinin en önemli başarılarından sadece ikisi ya bilinmeyen dünyası...
  Bern'de federal patent dairesinde görev aldı.Bu görevden arda kalan zamanlarda çağdaş fizikde ortaya atılmaya başlanan problemler üstünde düşünme fırsatı buldu.Önce atomun yapısı ve max plancın kuantum teorisiyle ilgilendi.Brown hareketine ihtimaller hesabını uygulayarak bunun teorsini kurduğu ve Avagadro sayısının değerini hesaplayarak teorisini test etti.Kuantum teorisini ilk anlayan fizikçilerden birisi oldu ve bunu ışıma enerjisine uyguladı.Bu da onun, ışık tanecikleri veya fotonlar hipotezini kurmasını ve fotoelektrik olayını açıklayabilmesini sağladı.
  1905 yılında ''Annalen der physik'' dergisinde bu çalışmalarını açıklayan iki yazısından başka, üçüncü yazısı daha çıktı bu yazıda görecilik teorisinin temelini attı.Teorileri sert tartışmalara yer açtı.1909'da Zürih üniversitesinde öğretim görevlisi oldu.Prak'da bir yıl kaldıkdan sonra, Zürik Politeknik End. Prof. oldu. 1913'de Berlin Kaiser-Wilhem End. ders verdi ve Purusya Bilimler Akedemisine üye seçildi.
   Yabancı ülkelere birçok gezi yapmak ve birlikde 1933'e kadar Berlin'de yaşadı.Almanya'da yönetime gelen nasyonal sosyalist rejimin ırkçı tutumu dolayısıyla, pek çok müsevi asıllı bilim adamı gibi oda Almanya'dan ayrıldı.
   Einstein, İsrailli diblomat ve politikacı Abba Eban'la birlikte.Paris'de College de France'ta ders verdi; burdan Belçika'ya oradan da İngiltere'ye geçti.              

Albert Einsten.

1 yorum: